Animacja ALVO® Rapsodia

12 stycznia 2022


Ergonomiczna konstrukcja. Zaawansowane funkcje. Optymalne warunki pracy dla chirurgów i pielęgniarek.

Dziś z dumą prezentujemy Państwu stół operacyjny ALVO® Rapsodia w nowej odsłonie. Zapraszamy na blog ALVO do obejrzenia nowej animacji!


Stół operacyjny ALVO® Rapsodia
Wyrób przeznaczony do zewnętrznej pomocy pacjentowi – podtrzymujący pacjenta w ogólnych i specjalistycznych procedurach chirurgiczno-medycznych w celu prowadzenia leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazu.
Podmiot odpowiedzialny – ALVO Medical Sp. z o.o.

Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.