Examination couch

2-061

  • made of stainless steel and high quality upholstery fabric resistant to disinfectants
  • two section couch
  • head rest adjusted manually in range of 30°
  • standard color medical green (6001) other colors available on page 106
  • couch on 140 mm legs with 20 mm leveling adjustment
  • permissible load: 160 kg
  • option: castors
Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.