Artboard

Mobile storage support

2-180

MAIN CHARACTERISTICS PRODUCT:

  • made of stainless steel 1.4301
  • trolley for hanging sterilization baskets, shelves, hangers
  • 16 pairs of hooks, eight pairs on each side of trolley
  • two maneuvering handles
  • castors with diameter 80 mm, two of them with brakes
Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.