Artboard

Washing couch

2-065

  • made of stainless steel and high quality upholstery fabric resistant to disinfectants
  • table with rubber washing tub with drain
  • hydraulic height adjustment by foot lever in range 540-850 mm
  • movable side barriers
  • couch on castors with diameter 125 mm, two of them with brakes
  • permissible load: 160 kg
Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.