Modułowa sala operacyjna Clean Capsule

Holistyczne podejście ujęte w koncepcji inteligentnej sali operacyjnej Clean Capsule, opiera się na korzyściach wynikających ze sprawnego zarządzania projektem:

  1. projektowanie, uwzględniające potrzeby personelu medycznego
  2. produkcja, prefabrykacja
  3. montaż zintegrowanych elementów
  4. jeden dostawca kompletnego środowiska chirurgicznego

Wartością dodaną jest możliwość zarządzania środowiskiem chirurgicznym i monitorowania czystości mikrobiologicznej powietrza dla minimalizacji ryzyka zakażeń miejsca operowanego. Odpowiedzialność wiodącego dostawcy, brak rozproszenia, konieczności dostosowywania technologii różnych producentów w trakcie prowadzenia projektu daje wymierne oszczędności.

Nowoczesny system wentylacji

Szpitalne sale operacyjne mają bardzo specyficzne wymagania dotyczące projektowania środowiska wewnętrznego, dotyczy to przede wszystkim konieczności przepływu sterylnego (klasa filtracji H13 lub H14) powietrza.

Cel:

  • zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego
  • zapewnienie właściwej (w ostatnich latach, dzięki rewolucji cyfrowej, coraz wyższej) wydajności chłodniczej do odbioru zysków ciepła pochodzących ze sprzętu medycznego, personelu, światła itp.

Konsekwencje złego projektowania lub wykonania wentylacji w salach operacyjnych mogą być bardzo poważne, prowadząc do podwyższenia wskaźnika infekcji wśród pacjentów, oraz dotykając efektywności pracy personelu.

Postęp w chirurgii, w tym rozwój procedur małoinwazyjnych, oraz zabiegów w tak zwanych salach hybrydowych, spowodował znaczne zwiększenie ilość aparatury medycznej – angiografów, monitorów, kolumn i zawiesi. Z drugiej strony, najnowsze badania dotyczące wentylacji sal operacyjnych (Nordenadler, 2010), postawiły kolejne wyzwania i wymusiły powstanie nowej generacji rozwiązań wentylacyjnych dla sal operacyjnych.

Dotychczasowa strefa krytyczna (sterylna) często okazuje się za mała (ortopedia, kardiochirurgia, neurochirurgia. transplantologia), zaś konieczność umieszczenia tam dodatkowo urządzeń tak dużych jak np. angiograf, siłą rzeczy „wypycha” personel i instrumentarium w miejsca dotychczas nie chronione. Problematyczne staje się również umieszczenie w suficie dotychczas stosowanych, dużych nawiewników laminarnych.

Technologia „kontrolowanego mieszania” Halton (controlled dillution), będąca jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa miejsca operowanego w najnowszym rozwiązaniu Clean Capsule, łączy zalety dostępnych rozwiązań z wymogami nowoczesnej medycyny. Nawiew o podwyższonej prędkości (0,4m/s w miejscach kluczowych) zapewnia stabilną pracę systemu bez względu na miejscowe zyski ciepła od personelu i sprzętu.

Kierunkowa praca strug powietrza pozwala na dotarcie we wszystkie obszary sali operacyjnej, bez względu na przeszkody w postaci lamp chirurgicznych, licznych monitorów, kolumn, aparatury obrazowej, czy robotów chirurgicznych. W przypadku sal hybrydowych, neurochirurgicznych, czy ortopedycznych, gdzie specjalistyczne przystawki lub blaty z instrumentarium często wychodzą poza strefę strumienia centralnego nawiewu laminarnego ma to szczególne znaczenie. Jednocześnie ograniczone mieszanie (indukcja) pozwala na wyrównanie temperatury powietrza nawiewanego z pomieszczeniowym zanim dotrze ono na wysokość 1,8m. Dzięki temu personel nie odczuwa „przeciągu” od wentylacji w czasie pracy.

Dedykowana automatyka systemu, oprócz dostosowania ilości powietrza do zajętości i procedur, zadba o właściwą kaskadę ciśnień między salą operacyjną a pozostałymi pomieszczeniami, w tym również w czasie otwierania drzwi, jednocześnie monitorując ilość i czas trwania ich otwarcia w czasie operacji.

System zabezpiecza powietrznie całą salę, pozostawiając centralną część sufitu wolną dla technologii medycznej – nawiew wydostaje się z obwodowo zlokalizowanego nawiewnika, który ma szerokość zaledwie 60cm, dając absolutny priorytet urządzeniom medycznym tam, gdzie są najbardziej potrzebne.