Stoły operacyjne

Przegląd modeli

Mechaniczne i hydrauliczne stoły operacyjne ALVO przeznaczone są do wszystkich operacji i zabiegów chirurgicznych. Zaprojektowane zostały ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii i estetyki.

Stoły operacyjne ALVO posiadają bogate wyposażenie dodatkowe, które wspomaga bezpieczne ułożenie pacjenta, aby w pełni wykorzystać niespotykane w stołach tej klasy parametry techniczne.

Ułożenie pacjenta na stole chirurgicznym stanowi istotny czynnik pomyślnie zakończonej operacji. Skuteczne strategie pozycjonowania pacjenta różnią się w zależności od rodzaju i czasu trwania zabiegu, kondycji zdrowotnej pacjenta, wymaganego dostępu anestezjologicznego do pacjenta, narzędzi i sprzętu używanych przez chirurga itd.

Członkowie zespołu operacyjnego powinni współpracować na każdym etapie pozycjonowania pacjenta i ponoszą wspólną odpowiedzialność za monitorowanie właściwej pozycji śródoperacyjnie w kontekście poprawności anatomicznej i pożądanej ekspozycji pola operacyjnego.