Artboard

Nowoczesny panel sterowania dla doskonałej integracji sal operacyjnych

16 czerwca 2023

ALVO® Integra to rozwiązanie do integracji sal operacyjnych, obejmujące kompleksową integrację zarówno urządzeń medycznych, jak i niemedycznych, wraz z zaawansowanymi możliwościami zarządzania wideo. Jego celem jest wsparcie procesów chirurgicznych, poprawa przepływu pracy i ergonomii sali operacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Dzięki wdrożeniu ALVO® Integra, sale operacyjne mogą być efektywnie zarządzane, co prowadzi do oszczędności czasu i kosztów.

Centralnym elementem systemu ALVO® Integra jest panel sterowania, który odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu płynnej pracy. W szczególności pozwala on na łatwą rozbudowę rozwiązania integrującego salę operacyjną, przechodząc od wersji podstawowej do zaawansowanej, bez konieczności wymiany podstawowych elementów. Takie podejście minimalizuje koszty i skraca czas potrzebny na aktualizacje. Dodatkowo, wszystkie komponenty ALVO® Integra płynnie integrują się z modułową infrastrukturą ALVO® Modular OR.  

Biorąc pod uwagę, że wymagania i potrzeby użytkowników stale się zmieniają, ALVO Medical dba o to, aby rozwiązania nie tylko spełniały początkowe oczekiwania, ale także ewoluowały zgodnie z potrzebami i doświadczeniami użytkowników. Ten ciągły rozwój ma na celu zwiększenie użyteczności i estetyki produktów i rozwiązań stosowanych na Sali operacyjnej.

Nowy, czarny, matowy szklany panel użytkownika nie tylko wprowadza elegancki i wyrafinowany akcent do systemu integracji, ale także zapewnia praktyczne korzyści. Skutecznie zapobiega odblaskom i odbiciom podczas użytkowania, zapewniając czysty i dopracowany wygląd, jednocześnie zwiększając ogólną estetykę systemu integracji. Każdy z trzech segmentów ALVO® Integry jest wyposażony w taki sam panel sterujący.

Dowiedz się więcej:

Objerzyj animację System integracji sal operacyjnych ALVO® Integra

Przeczytaj powiązane artykuły:

Systemy integracji sal operacyjnych ALVO®  – przegląd rozwiązań

Czy Twoja sala operacyjna jest ergonomiczna?

Integracja sal operacyjnych: Jak duże szpitale osiągają płynny przepływ pracy?


System integracji sal operacyjnych ALVO® Integra
Wyrób przeznaczony do: zapewnienia personelowi sali operacyjnej jednego punktu zarządzania w celu obsługi elektromechanicznych/elektronicznych urządzeń medycznych podczas operacji; oraz zarządzania (tj. odbierania, przechowywania, dystrybucji) danymi audiowizualnymi w celu wsparcia działań badawczych i terapeutycznych na sali operacyjnej.
Podmiot odpowiedzialny – ALVO Medical Sp. z o.o.

Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.