O nas

ALVO Medical projektuje, produkuje i instaluje innowacyjne rozwiązania dla bloków operacyjnych, sal operacyjnych hybrydowych, oddziałów intensywnej terapii, noworodkowych oddziałów intensywnej terapii. Wyposażamy specjalistyczne pracownie zabiegowe i oddziały szpitalne w sprzęt i higieniczną zabudowę modułową. Na przestrzeni 30 lat zrealizowaliśmy ponad 2,7 tysiąca sal operacyjnych w ponad 90 krajach świata. 

Misja

Istniejemy po to, by tworzyć lepsze warunki leczenia.
Dla każdego. Wszędzie na świecie. 


Podstawowe wartości

Nasze wartości koncentrują się na życiu ludzkim. Każdy wyrób wyprodukowany przez ALVO Medical odzwierciedla nasze dążenie do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Modułowe, higieniczne  i zintegrowane sale operacyjne ALVO Medical są bezpieczne i przyjazne dla ich użytkowników, pacjentów i środowiska naturalnego. 

Bloki operacyjne realizujemy w systemie pod klucz. Nasza oferta zawiera: modułowe zabudowy ścienne i sufitowe, stoły operacyjne, myjnie chirurgiczne, drzwi specjalistyczne, wózki medyczne, systemy transferu pacjenta i meble medyczne. Systemy integracji sal operacyjnych ALVO Medical wspierają wydajność pracy personelu medycznego i bezpieczeństwo pacjenta na sali operacyjnej. 

ALVO oferta graf

Istniejemy po to, by tworzyć lepsze warunki leczenia.
Dla każdego. Wszędzie na świecie.

0

tysięcy m2 zabudowy modułowej

0

zrealizowanych pomieszczeń

0

centrów doświadczeń klienta

obecność w ponad

0

krajach

Alvo World Map

Polityka Jakości

Naczelnym celem Polityki Zarządzania Jakością w firmie ALVO Medical Sp. z o.o. jest zapewnienie wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa produkowanych wyrobów wobec ich użytkowników, pacjentów (przy wyrobach dla służby zdrowia) oraz osób trzecich.


Firma  ALVO Medical Sp. z o.o.  produkuje  wyroby z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy inżynierskiej, przestrzega warunków umów, prowadzi zapisy dotyczące doboru dostawców, sprawdzania surowców, gromadzi i przechowuje dokumentacje techniczne produkowanych wyrobów.


ALVO Medical Sp. z o.o. weryfikuje wyroby w procesie produkcji oraz kontroli jakości końcowej, dokumentuje zastrzeżenia klientów odnoszące się do jakości, bezpieczeństwa i warunków ich eksploatacji. Doskonali metody wytwarzania, środki produkcji i wyposażenie techniczne. Nadzoruje urządzenia kontrolno-pomiarowe. Pracownicy firmy ALVO Medical Sp. z o.o. systematycznie doskonalą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.


Zarząd firmy ALVO Medical Sp. z o.o. przekazując Dyrekcji pełnomocnictwo w zakresie zarządzania, zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych niezbędnych do sfinansowania, ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu.


Dyrekcja realizuje politykę zarządzania jakością w sposób dynamiczny i innowacyjny uwzględniając: humanizację procesu produkcyjnego, przestrzeganie przepisów prawa dotyczących środowiska naturalnego, motywacji, systematyczne doskonalenie kwalifikacji, programy poprawy jakości i powszechny udział zatrudnionych w realizację misji Firmy.


Ustanowiony, wdrożony i udoskonalany System Zarządzania Jakością ma na celu zapewnienie naszych klientów, że jesteśmy gotowi podjąć się wykonania skomplikowanych zadań, oraz spełnić ich najwyższe wymagania jakościowe.


System Jakości ma na celu uniemożliwienie wprowadzenia na rynek wyrobu niezgodnego z wymaganiami prawa, a zwłaszcza MDR – przy wyrobach przeznaczonych dla służby zdrowia.


Zarząd deklaruje, iż w swoich działaniach będzie się kierować regulacjami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnoty Europejskiej w tym m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017, Ustawy o wyrobach medycznych, normami EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016.


Zarząd i Dyrekcja
Śmigiel, dnia 31.07.2019