Asystentka/Asystent Działu Wsparcia Sprzedaży

Kim jesteśmy?

ALVO dostarcza innowacyjne rozwiązania i produkty dla bloków operacyjnych, sal operacyjnych hybrydowych, oddziałów intensywnej terapii i innych oddziałów szpitalnych.
Instalujemy sale operacyjne i produkujemy wyroby medyczne dla szpitali na całym świecie od ponad 27 lat.

Podstawowe wartości

Nasze wartości koncentrują się na życiu ludzkim. Każdy wyrób wyprodukowany przez ALVO odzwierciedla nasze dążenia do osiągnięcia lepszych wyników klinicznych. Modułowe, higieniczne i zintegrowane sale operacyjne ALVO są bezpieczne i przyjazne dla użytkowników, pacjentów i środowiska naturalnego.

Główne Zadania:

 • Wsparcie Area Managerów w bieżących projektach oraz pracy operacyjnej
 • Przygotowywanie ofert sprzedaży
 • Obsługa zamówień klientów w systemie klasy ERP
 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Współpraca z działami wewnątrz organizacji (Logistyka, Księgowość, Konstrukcja) w zakresie przepływu informacji dotyczących realizowanych zleceń
 • Realizowanie procesów związanych z transakcjami dokumentacyjnymi (akredytywy, inkasa)

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie (preferowane kierunki to: handel, biznes międzynarodowy, rachunkowość, technologie medyczne, informatyka)
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2), znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziane doświadczenie (staż, praktyka) na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi pakietu Office w szczególności Ms Excel
 • Umiejętność pracy z programami typ CAD mile widziana

Oferujemy:

 • Współpracę w formie umowy o pracę
 • Profesjonalny program adaptacyjny
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do świąt, wczasy pod gruszą, paczki dla dzieci)
 • Pomoc finansową z zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • Możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia oraz Opieki medycznej z szybką ścieżką rejestracji online

 

Sprawdź również inne oferty pracy w zakładce Kariera.

Aplikuj na to stanowisko

CV prosimy kierować na adres rekrutacja@alvo.pl, podając w temacie nazwę stanowiska

lub wypełnij formularz

Klauzula

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Alvo Sp. z 0.0.sp.k (dalej: ALVO) z siedzibą przy ul. Południowej 21A, 64-030 Śmigiel

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ALVO będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1) Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).

2) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)

3) Art. 6 ust. 1 lit a RODO:

4) Art. 6 ust. 1 lit a RODO:

5) Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, firmom współpracującym z ALVO oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, na przykład: Sądy, Prokuratura, Policja.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.