Praktyka w Dziale Exportu

Miejsce pracy: Śmigiel, woj. wlkp.

Kim jesteśmy?

Od 30 lat projektujemy, produkujemy i instalujemy wyposażenie dla bloków operacyjnych, sal hybrydowych, oddziałów intensywnej terapii i innych oddziałów szpitalnych. Bloki operacyjne ALVO służą pacjentom w ponad 70 krajach świata.

Podstawowe wartości

Nasze wartości koncentrują się na życiu ludzkim. Każdy wyrób wyprodukowany przez ALVO odzwierciedla nasze dążenia do osiągnięcia lepszych wyników klinicznych. Modułowe, higieniczne i zintegrowane sale operacyjne ALVO są bezpieczne i przyjazne dla użytkowników, pacjentów i środowiska naturalnego.

Jesteśmy zawsze otwarci na utalentowanych ludzi!

Zadania:

  • Przygotowanie dokumentacji produktowej oraz sprzedażowej
  • Tłumaczenie dokumentacji produktowej
  • Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla celów rejestracji produktów na rynkach zagranicznych

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to: filologia rosyjska/francuska, handel, biznes międzynarodowy, budownictwo, technologie medyczne)
  • Biegła znajomość języka rosyjskiego lub francuskiego, znajomośc innych języków obcych bedzie dodatkowym atutem
  • Umiejętność obsługi pakietu Office

Oferujemy:

  • Dostosowanie godzin praktyki do preferencji praktykanta
  • Praca z ciekawym produktem, pozwalającym poszerzyć kompetencje językowe
  • Dołącz do zespołu entuzjastycznych ludzi, dzielącyh się wiedzą i doświadczeniem
  • Przyjazną atmosferę, ciekawą i dynamiczną pracę

Aplikuj na to stanowisko

Klauzula

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacyjnym powadzonym przez Administratora, czynnościami zmierzający do zatrudnienia mnie w przedsiębiorstwie Administratora oraz na ewentualnym dalszym etapie zatrudnienia. 

Administratorem i odbiorcą moich danych osobowych jest: 

ALVO Medical Sp. z o.o. (dawniej ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)  z siedzibą w Śmiglu (64-030), przy ul. Południowa 21A. 

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru paszportu lub dowodu osobistego, numeru PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym dla prowadzenia procesu aktualnej rekrutacji oraz na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko u Administratora w okresie maksymalnie 1 roku od przekazania przeze mnie moich danych, zaś w przypadku zatrudnienia mnie u Administratora – dane te przetwarzane będą przez okres tego zatrudnienia lub inny okres wymagany przepisami prawa. 

Zgodę niniejszą składam dobrowolnie i oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, tj. prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego w tym zakresie organu. 

Odbiorcą moich danych, poza samym Administratorem mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, firmom współpracującym oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, na przykład: Sądy, Prokuratura, Policja. 

Dodatkowo, przyjmuję do wiadomości, iż podanie Administratorowi wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi prawnego obowiązku, lecz ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia mojej aplikacji. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Jestem świadomy(a), że niniejsza zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, zaś wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.