Centralne sterylizatornie

ALVO Medical wyposaża centralne sterylizatornie.

Doradzamy naszym klientom jak optymalnie zorganizować pomieszczenie Centralnej Sterylizatornii, ustalić warunki techniczne przyłączenia mediów, ustalić jakie wyposażenie jest potrzebne. W projektowaniu pomieszczeń stosujemy najnowsze trendy projektowe, takie jak Lean Healthcare. Przeprowadzenie analizy LEAN przed projektowaniem jest niezbędne do identyfikacji istniejących lub potencjalnych problemów. Bierzemy pod uwagę następujące aspekty:

  • Sąsiedztwo obszarów sterylnego przetwarzania i strefy narzędzi chirurgicznych
  • Systemy transportowe do przemieszczania zabrudzonych i wysterylizowanych narzędzi
  • Magazynowanie sterylnych zapasów w obszarze Centralnej Sterylizatorni
  • Korzystanie z systemu wózków do transportu kontenerów i pakietów
  • Szybka ścieżka, system szybkiego obrotu kluczowego instrumentarium chirurgicznego

Niezależnie od rozmiaru CS, ważne jest, aby wyraźnie oddzielić zabrudzone, czyste i sterylne instrumentarium za pomocą fizycznych barier. Przemyślany przepływ pracy pozwoli uniknąć krzyżowania się strefy brudnej ze strefą sterylną i usprawnić pracę personelu.