Stół operacyjny do angiografii – dlaczego warto rozważyć mobilne rozwiązania

25 maja 2023

Arkadiusz Rogacki, Product Manager WPI
(Workplace Infrastructure)

Zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, wykorzystujące obrazowanie śródoperacyjne są obecnie bardzo powszechne. Współczesne szpitale posiadają więcej urządzeń do obrazowania, a zespoły chirurgiczne ściśle współpracują z radiologami, czy to w salach operacyjnych hybrydowych, czy w osobnych pomieszczeniach – pracowniach cewnikowania lub hemodynamiki.

Standardowa sala operacyjna potrzebuje stołu operacyjnego głównie do celów chirurgicznych. Kardiologia inwazyjna wymaga natomiast stołu angiograficznego z jednolitym blatem, wykonanym najczęściej z włókna węglowego, które czyni go całkowicie przeziernym dla promieni rentgenowskich. Mobilny stół ALVO Serenada-C oferuje atrakcyjny parametr przezierności, na poziomie 0,35 mm ekwiwalentu Al / 10 mm grubości blatu, zapewniając wysoką jakość obrazu rentgenowskiego.

W porównaniu ze standardowym stołem operacyjnym, stół do angiografii nie potrzebuje  wielu opcji pozycjonowania. Najistotniejszym ruchem tego stołu jest możliwość zmiany położenia blatu wzdłuż osi wzdłużnej oraz poprzecznej, aby zapewnić dostęp do obrazowania wielu okolic ciała pacjenta podczas jednego badania bez konieczności zmiany jego pozycji.

W opinii użytkowników stołu ALVO Serenada-C najważniejsze jest intuicyjne i wygodne sterowanie ruchem blatu za pomocą joysticka. Operator może kontrolować nie tylko bezstopniowe przesuwanie blatu w dwóch kierunkach jednocześnie, ale także regulację prędkości ruchu poprzez dostosowanie kąta wychylenia elementu sterującego ruchem.

Trudno nie zgodzić się, że zaawansowane stacjonarne systemy obrazowania w salach hybrydowych oferują najwyższą jakość obrazu. Ale takie rozwiązania nie są dostępne we wszystkich placówkach, z uwagi na wysokie koszty początkowe, jak i utrzymania. Mogą one czasem ograniczać możliwości szybkiego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych dając priorytet procedurom otwartym lub łączonym, hybrydowym. W świecie, w którym koszty, dostępność i skuteczność opieki są pod coraz większą kontrolą, istnieją mocne argumenty przemawiające za wykorzystaniem mobilnej aparatury obrazowej w połączeniu z mobilnymi stołami do angiografii.

Najnowsza generacja systemów mobilnych umożliwia operatorowi kontrolę nad trybem obrazowania i pozycją ramienia C przy stole. W połączeniu z technologią odpowiedniego mobilnego „pływającego” stołu operacyjnego, tradycyjna sala operacyjna może być łatwo przekształcona w wysokiej klasy pracownię kardiologii interwencyjnej bez kosztownej renowacji istniejącej infrastruktury. Systemy mobilne odpowiadają na potrzeby nowoczesnej chirurgii naczyniowej, ponieważ umożliwiają łączenie zaawansowanych technik otwartychi minimalnie inwazyjnych w standardowej sali operacyjnej w podobny sposób co sale hybrydowe ze stałym stołem fluoroskopowym i aparaturą obrazową.

Wydajność bloku operacyjnego może być maksymalizowana dzięki sprawnej rotacji urządzeń mobilnych. Takie zróżnicowane portfolio środowisk obrazowania i operacyjnych pozwala szpitalom dostosować opiekę do konkretnych potrzeb pacjenta i zwiększyć przepustowość zabiegową. Kluczowe jest bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

W ostatnim czasie rozmawiałem z personelem bloku operacyjnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, gdzie od kilku miesięcy używany jest mobilny stół operacyjny ALVO Serenada-C. Regularnie wykonywane są na nim zabiegi endowaskularne, stentowania, ablacji, a także zabiegi nefrologiczne i inne. Zespół specjalistów na każdym etapie zaznaczał wagę bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Duże znaczenie miała też ergonomia pracy
z uwagi na szeroki zakres regulacji poszczególnych parametrów urządzenia. Ponadto, intuicyjna obsługa ruchów funkcjonalnych stołu, zdaniem personelu, usprawnia działanie zespołów zabiegowych, pozwala szybko wdrożyć się nowym operatorom i oszczędza czas podczas zabiegów. Opinia użytkowników jest dla nas zawsze kluczowym czynnikiem przy projektowaniu lub planowaniu usprawnień stołów operacyjnych.

Wybierając stół do angiografii warto postawić sobie pytanie: „Czy potrzebujemy najdroższych i najbardziej zaawansowanych systemów stacjonarnych?” Czy posiadanie stacjonarnej sali operacyjnej hybrydowej jest w przypadku naszej placówki uzasadnione? Stacjonarne stoły do angiografii zsynchronizowane z aparaturą obrazową najlepiej sprawdzą się w przypadku złożonej anatomii, w której najdrobniejsze szczegóły i wyjątkowa elastyczność obrazowania są elementami krytycznymi dla uzyskania optymalnych wyników. W przypadku wielu bardziej rutynowych zabiegów dobrym wyborem będą mobilne stoły do fluoroskopii, które są rozwiązaniem ekonomicznym. Niektóre szpitale decydują się na zakup kilku systemów, co pozwala na zwiększenie liczby zabiegów i techniczną redundancję w przypadku awarii systemu obrazowania lub wyłączenia sali hybrydowej.


Stół operacyjny ALVO® Serenada-C
Wyrób przeznaczony do zewnętrznej pomocy pacjentowi – podtrzymujący pacjenta w ogólnych i specjalistycznych procedurach chirurgiczno-medycznych w celu prowadzenia leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazu.
Podmiot odpowiedzialny – ALVO Medical Sp. z o.o.

Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.