Firma ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego, zrobotyzowanego oddziału szpitalnego minimalizującego udział personelu medycznego w procesach wymagających kontaktu z pacjentem zakażonym Covid-19” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy.

Łączna wartość projektu: 4 358 313,03 zł

Kwota dofinansowania: 1 743 325,21 zł

Celem realizacji projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci zrobotyzowanego oddziału szpitalnego. Zadaniem takiego oddziału będzie ograniczenie do minimum udziału personelu medycznego z procesów wymagających kontaktu z pacjentem, a tym samym ryzyko zakażeń i dalszego rozprzestrzeniania się wirusów.

Efektem realizacji projektu ma być wypracowanie rozwiązania, które pozwoli zaangażować roboty, które będą w stanie wyręczyć personel medyczny w podstawowych zadaniach i badaniach osób hospitalizowanych. Ich zadaniem będzie zastąpienie ludzi w tych pracach, które niosą za sobą największe ryzyko zakażenia. Dzięki zastąpieniu ludzi maszynami, pracownicy nie będą narażeni na bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, a tym samym pozostaną zdrowi i zdolni do opieki nad innymi pacjentami.