Artboard

Trolley for plastic bags with cover

2-103

  • double trolley made of stainless steel 1.4301
  • special clips for plastic bags
  • castors with diameter 50 mm, two of them with brakes
  • foot level control
  • stainless steel covers with matte finish
  • options: bright finish or plastic covers in different colors available (red, blue, white, black); slow-closing covers; covers which stays open in 90°
Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.