Kontakt

Spotkajmy się w warunkach symulowanego bloku operacyjnego. Pomożemy Państwu zaprojektować zintegrowaną salę operacyjną, dobrać wyposażenie, skonfigurować stół operacyjny z akcesoriami i pozycjonerami. W sprawie umówienia terminu dialogu technicznego, zapraszamy do kontaktu.

Korzystając z kontaktów z poniższej listy mogą się Państwo skontaktować z lokalnym przedstawicielem ALVO Medical lub wybranym Działem firmy.

ALVO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Południowa 21A
64-030 Śmigiel
Polska

NIP PL6981824501
REGON 301592861
KRS 0000390448
BDO 000139797