Kontakt

Spotkajmy się w warunkach symulowanego bloku operacyjnego. Pomożemy Państwu zaprojektować zintegrowaną salę operacyjną, dobrać wyposażenie, skonfigurować stół operacyjny z akcesoriami i pozycjonerami. W sprawie umówienia terminu dialogu technicznego, zapraszamy do kontaktu.

Korzystając z kontaktów z poniższej listy mogą się Państwo skontaktować z lokalnym przedstawicielem ALVO Medical lub wybranym Działem firmy.

ALVO Medical Sp. z o.o.
ul. Południowa 21A,
64-030 Śmigiel,
Polska

NIP PL6981824501
REGON 301592861
KRS 0001007735
BDO 000139797
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0001007735
Kapitał Zakładowy 75 000 000 zł

Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.