Oddziały intensywnej terapii

ALVO Medical projektuje i wyposaża oddziały intensywnej terapii OIT

Oddział Intensywnej Terapii Pacjenta OIT powinien być oddzielny, centralnie położony i samowystarczalny. Bezpośrednia obserwacja wszystkich pacjentów musi być zawsze możliwa. Wymagany jest sprawny i specjalnie przeszkolony personel, korzystający z nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu. Z punktu widzenia zespołu anestezjologicznego, najważniejsze jest monitorowanie czynności życiowych pacjenta i swobodny dostęp do niego.

Na efektywną pracę personelu anestezjologicznego istotny wpływ ma nie tylko wyposażenie oddziału anestezjologii i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ale również technologie i przepływ pracy na bloku operacyjnym. Oddziały te są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego należy zapewnić dobrą komunikację z blokiem operacyjnym BO, oddziałem ratunkowym SOR oraz ze wszystkimi oddziałami łóżkowymi.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wejście do oddziału Intensywnej Terapii IT powinno prowadzić przez śluzę służącą do transportu chorego [więcej: ALVO Transpa].

Tutaj dodatkowo może znajdować się strefa umywalkowa – pomieszczenie przygotowania personelu [więcej: myjnie chirurgiczne]. Wymagane jest też urządzenie przynajmniej jednej izolatki dostępnej bezpośrednio z oddziału.

Na oddziałach OIT należy rozplanować zaplecze magazynowe (dla sprzętu i aparatury) oraz pomieszczenia socjalne i administracyjne. Stanowiska nadzoru pielęgniarskiego powinny umożliwiać monitorowanie wszystkich stanowisk terapeutycznych – wzrokowe lub przy użyciu kamer. Obserwację i dokumentowanie stanu pacjenta usprawnić mogą specjalne lady pielęgniarskie [więcej: Stanowiska pielęgniarskie].

Jeśli placówka dysponuje odpowiednią powierzchnią, warto zaprojektować pomieszczenie przygotowania pacjenta w bezpośrednim sąsiedztwie sali operacyjnej. Takie rozwiązanie usprawnia organizację planu zabiegów.