Double cabinet

2-267

MAIN PRODUCT CHARACTERISTICS

  • Szafa dwmade of stainless steel 1.4301 and safety glass
  • medical cabinet with two wing glass doors and glass sides
  • doors with lock, seal and c-type handle
  • five adjustable shelves made of stainless steel
  • cabinet on 140 mm legs with 20 mm leveling adjustment
  • options: milk glass
Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.