Shelf with plastic containers

2-166

MAIN CHARACTERISTICS PRODUCT:

  • holder made of stainless steel 1.4301
  • four containers made of plastic
  • container dimensions: 145x225x110mm
  • colors available: blue, green, yellow and red
Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.