Artboard

Paper dispenser trolley

2-510

MAIN CHARACTERISTICS PRODUCT:

  • made of stainless steel 1.4301
  • designed to transport and storage papers and fabrics
  • castors with diameter 80 mm, two of them with brakes
  • non smudging wheels**

** on request wheels resistant to washing at high temperature (washer disinfector)

Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.