Trolley for dirty linen

2-112

  • trolley made of stainless steel 1.4301
  • two covers – side flap opens to 1/3 of cart height, upper flap opens to 2/3 of cart height
  • four castors with diameter 160 mm, two of them with brakes
  • non-smudging wheels with bumpers
  • safe, rounded edges
  • option: frame for labels

Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.