Telescopic extension arm

2-071

  • made with retractable tubes – stainless steel 1.4301
  • wall mounted telescopic extension arm with hooks for two drip bottles
  • medical attested cloth, standard color is green
  • cloth dimensions: 2000×1500 mmi
Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.