Szpital Wojskowej Akademii Medycznej w Sofii

6 września 2021