Poznań Lab, Instytut Medycyny Praktycznej

6 września 2021