Rzecz o Innowacjach: ALVO Medical w projekcie MIRIA

29 czerwca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o udziale ALVO Medical w projekcie MIRIA. Tekst ukazał się w sekcji Rzecz o Innowacjach w Rzeczpospolitej oraz portalu Rzecz o Innowacjach.

Rzecz o Innowacjach to narzędzie promocji najbardziej przyszłościowych badań B+R i innowacyjnych projektów realizowanych w Polsce. Portal i sekcja w najbardziej opiniotwórczych polskich tytułach powstała, aby pokazywać badania w sposób wyważony, a jednocześnie dostępny dla wszystkich ludzi. Tym samym stała się dla społeczeństwa kopalnią wiedzy o innowacjach w Polsce. 

Projekt MIRIA ma na celu przyczynienie się do utworzenia bezpieczniejszych, z punktu widzenia ryzyka zarażenia, przestrzeni publicznych, dla osób, które w nich przebywają. Ten cel ma być osiągnięty poprzez opracowanie i rozpowszechnienie nanopowłok skutecznych przeciwko szerokiej gamie patogenów. Działania są prowadzone przez konsorcjum 15 uczelni, ośrodków badawczych i firm z 8 różnych krajów UE. ALVO Medical jest liderem etapu WP2 projektu, w którym odpowiada za definiowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych stawianych rozwijanym nanopowłokom. Więcej informacji na stronie oraz LinkedIn projektu.

Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.