Rzecz o Innowacjach: ALVO Medical w projekcie MIRIA

29 czerwca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o udziale ALVO Medical w projekcie MIRIA. Tekst ukazał się w sekcji Rzecz o Innowacjach w Rzeczpospolitej oraz portalu Rzecz o Innowacjach.

Rzecz o Innowacjach to narzędzie promocji najbardziej przyszłościowych badań B+R i innowacyjnych projektów realizowanych w Polsce. Portal i sekcja w najbardziej opiniotwórczych polskich tytułach powstała, aby pokazywać badania w sposób wyważony, a jednocześnie dostępny dla wszystkich ludzi. Tym samym stała się dla społeczeństwa kopalnią wiedzy o innowacjach w Polsce. 

Projekt MIRIA ma na celu przyczynienie się do utworzenia bezpieczniejszych, z punktu widzenia ryzyka zarażenia, przestrzeni publicznych, dla osób, które w nich przebywają. Ten cel ma być osiągnięty poprzez opracowanie i rozpowszechnienie nanopowłok skutecznych przeciwko szerokiej gamie patogenów. Działania są prowadzone przez konsorcjum 15 uczelni, ośrodków badawczych i firm z 8 różnych krajów UE. ALVO Medical jest liderem etapu WP2 projektu, w którym odpowiada za definiowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych stawianych rozwijanym nanopowłokom. Więcej informacji na stronie oraz LinkedIn projektu.