Światowy Dzień Ratownika Medycznego w ALVO Medical

24 października 2023

W ramach Światowego Dnia Ratownika Medycznego, zorganizowaliśmy kurs udzielania pierwszej pomocy dla pracowników ALVO Medical. Szkolenie było okazją do zwiększenia naszej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy medycznej w nagłych przypadkach.

Kurs był prowadzony przez doświadczonych ratowników medycznych. Pracownicy mieli okazję nauczyć się podstawowych technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pomocy w przypadku udaru czy złamania, a także w jaki sposób korzystać z defibrylatora. Po zakończeniu kursu, każdy uczestnik i uczestniczka otrzymali certyfikaty ukończenia.

Światowy Dzień Ratownika Medycznego był doskonałą okazją, aby docenić naszych pracowników i zwiększyć naszą wiedzę na temat pierwszej pomocy. Dzięki temu wydarzeniu, jesteśmy teraz lepiej przygotowani na ewentualne sytuacje kryzysowe.

Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.