Zawiadomienie o przekształceniu

2 stycznia 2023

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 stycznia 2023 roku nastąpiło przekształcenie spółki ALVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę ALVO Medical Sp. z o.o.

Spółce ALVO Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Śmiglu przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotąd ALVO Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej. ALVO Medical Sp. z o.o. pozostanie także podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przed przekształceniem.

ALVO Medical Sp. z o.o. został nadany nowy numer KRS 0001007735. Niezmienione pozostają numery rachunków bankowych oraz numer REGON i NIP.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że od dnia 2 stycznia 2023 roku wszelkie oferty oraz zamówienia powinny być składane na rzecz, a faktury wystawiane na ALVO Medical Sp. z o.o. Adres do korespondencji pozostał niezmieniony: ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel.

Strona, na którą wchodzisz, zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych, przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Kliknij OK, aby potwierdzić, że jesteś specjalistą/ką z branży ochrony zdrowia. The website you are entering contains content related to medical devices intended solely for professionals involved in their use or trade. Please click OK to confirm you are a healthcare professional.