Zawiadomienie o przekształceniu

2 stycznia 2023

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 stycznia 2023 roku nastąpiło przekształcenie spółki ALVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę ALVO Medical Sp. z o.o.

Spółce ALVO Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Śmiglu przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotąd ALVO Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej. ALVO Medical Sp. z o.o. pozostanie także podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przed przekształceniem.

ALVO Medical Sp. z o.o. został nadany nowy numer KRS 0001007735. Niezmienione pozostają numery rachunków bankowych oraz numer REGON i NIP.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że od dnia 2 stycznia 2023 roku wszelkie oferty oraz zamówienia powinny być składane na rzecz, a faktury wystawiane na ALVO Medical Sp. z o.o. Adres do korespondencji pozostał niezmieniony: ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel.